Θέση Συγκολλητής

by | Nov 18, 2022 | Career

Ζητούνται Συγκολλητές για άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Ελάχιστη εμπειρία 2 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία
  • Ικανότητα χρήσης των μηχανημάτων οξυγόνου και άλλου κατάλληλου εξοπλισμού
  • Ορθή και ασφαλή διενέργεια συγκολλήσεων
  • Κοπή ,επεξεργασία και συγκόλληση σιδήρου και μετάλλων.

Αιτήσεις:

Related Articles

In signs does size matter?

In signs does size matter?

Beyond Big: Choosing the Right Sign Size for Maximum Impact It’s not how big it is, it’s how you use it. Or is it? Size matters. Always. Does it, though? We bet you’ve heard both before. So which one is true for signage? Does size really matter? When it comes to...