Ζητούνται Συγκολλητές για άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Ελάχιστη εμπειρία 2 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία
  • Ικανότητα χρήσης των μηχανημάτων οξυγόνου και άλλου κατάλληλου εξοπλισμού
  • Ορθή και ασφαλή διενέργεια συγκολλήσεων
  • Κοπή ,επεξεργασία και συγκόλληση σιδήρου και μετάλλων.

Αιτήσεις: