Θέσεις Tεχνικοί-Επιπλοποιοί / Χειριστές Ξυλουργικών Μηχανημάτων

by | Nov 18, 2022 | Career

Ζητούνται Τεχνικοί-Επιπλοποιοί / Χειριστές Ξυλουργικών μηχανημάτων για άμεση πρόσληψη για πλήρης απασχόληση στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Ικανότητα χρήσης τόσο των ξυλουργικών μηχανημάτων κοπής όσο και των εργαλείων χειρός.
  • Γνώση διαμόρφωσης και κοπής υλικών σε καθορισμένες μετρήσεις για συγκεκριμένα.
  • Γνώση συναρμολόγησης και εγκατάστασης ξύλινων κατασκευών.
  • Ελάχιστη Εμπειρία 3 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία.

Αιτήσεις:

Related Articles