Θέσεις Τεχνικοί-Επιγραφοποιοί

by | Nov 18, 2022 | Career

Ζητούνται Τεχνικοί-Επιγραφοποιοί για άμεση πρόσληψη για πλήρης απασχόληση στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Ικανότητα χρήσης μηχανημάτων κοπής όσο και των εργαλείων χειρός.
  • Ελάχιστη εμπειρία 2 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία.
  • Διαμόρφωση και κοπή υλικών σε καθορισμένες μετρήσεις για συγκεκριμένα έργα.
  • Εγκαταστάσεις μεταλλικών κατασκευών.

Αιτήσεις:

Related Articles

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals: Make a statement, transform your space Are you seeking innovative ways to revamp and distinguish your business? The answer might just be on your walls. Pissis is here to shed light on this trending signage option that is gaining...